Пазари

Развојната стратегија на Бионика, во првата фаза е фокусирана на пазарите од земјите на Југоисточна Европа. Нашите производи, покрај во Македонија, се достапни и до потрошувачите во следните земји:

Србија
Хрватска
Словенија
Црна Гора
Босна и Херцеговина
Романија
Албанија
Косово

Во иднина нашиот фокус ќе биде проширен на сите земји од Источна Европа. 

Услови за користење на web-site / Kонтакт
Bionika copyright. Сите права задржани. Услови на користење / Приватност / Мапа на сајтот