Производство
Производство на цврсти,полуцврсти и течни дозирани форми

Бионика Фармацеутикалс е компанија за производство на фармацевтски производи.

Процесите во производството, лабораторијата за контрола на квалитет, микробиолошката лабораторија како и лабораторијата за истражување и развој, ги исполнуваат најновите барања на Добрата производствена пракса (GMP) и Добрата лабораториска пракса (GLP), стандарди за производство и квалитет на цврсти орални дозирани форми.

Магацинскиот простор во целост ги задоволува барањата на Добрата пракса во чувањето на лекови (Good Storage Practice). Инсталираниот систем SCADA   во магацините ја регистрира и автоматски регулира температурата и влажноста на воздухот, со што овозможува квалитетни услови за чување на складираните производи.

Услови за користење на web-site / Kонтакт
Bionika copyright. Сите права задржани. Услови на користење / Приватност / Мапа на сајтот