Uslovi za korišćenje web stranice
Bionika Pharmaceuticals objavljuje informacije na svojoj web stranici u cilju informisanja i edukacije.

Svi posetioci web stranice su saglasni sa sledećim uslovima korišćenja:

Opis pojedinačnih proizvoda na www.bionikapharm.com sadrže isključivo informacije i uputstva koji su odobreni od Agencije za hranu i veterinarstvo i Biroa za lekove i sastavni su deo pakovanja. Bionika Pharmaceuticals ne može biti na bilo koji način odgovorna ukoliko se proizvodi koriste u suprotnosti sa datim uputstvom.

Bionika Pharmaceuticals će nastojati da informacije na www.bionikapharm.com budu tačne i pravovremeno ažurirane, ali to ne može da garantuje niti pak može da preuzme odgovornost za to.

Ime Bionika Pharmaceuticals kao i sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi i prilozi, kao i nazivi proizvoda, su zaštićeni sa pravom na industrijsku svojinu. Svaka njihova upotreba bez saglasnosti Bionika Pharmaceuticals tretira se kao povreda prava i podleže sankcijama.

Dozvoljeno je da se štampaju ili kopiraju delovi web stranice iskljućivo za vašu ličnu upotrebu, ali ni jedan deo web strane ne sme da se reprodukuje ili čuva na drugim web stranicama ili da se pak uključuje u drugi javni ili privatni sistem za elektronsko pretraživanje bez pismene dozvole Bionika Pharmaceuticals.

 

Bionika Pharmaceuticals poštuje privatnost posetilaca web strane i neće omogućiti pristup tim podacima trećim licima.

Informacije do kojih dođemo koristićemo isključivo za interne analize i statistiku u skladu sa važećim zakonima, no isto tako ne odgovara za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.

Bionika Pharmaceuticals će nastojati da web stranica bude neprekidno dostupna 24 časa i ne odgovara za povremen prekide koji su izvan njene kontrole.

Ukoliko postoji sumnja sa neki sadržaji objavljeni na ovoj web strani narušavaju autorska prava ili intelektualnu svojinu ili postoje zabeleške ili pretrage u vezi sa objavljenom sadržinom, molimo Vas da nas kontaktirate na naš kontakt telefon.

Uslovi koriscenja sajta / Kontakt
Bionika copyright. Sva prava zadrzana. Uslovi za korišćenje / Politika privatnosti / Mapa Sajta