Profili

Bionika Pharmaceuticals është kompani për prodhimin e barërave të formave të ngurta, gjysëm të ngurta dhe formave të dozuara të lëngshme.

 Madhësinë dhe kapaciteti i Bionika-s është i dizajnuar që ti plotësojë kërkesat e tregut regjional, si dhe standardet më të larta që kërkon industria farmaceutike globale.

Vlerat themelore të Bionika Famaceutikals janë:

  • politika e kualitetit të lartë
  • monitorim të vazhdueshëm dhe aprovim të risive në industrinë farmaceutike
  • ndërtim të marëdhënieve të mira afariste me klientët dhe konsumatorët e fundit
  • fleksibilitet dhe përshtatshmëri të ofertave tona sipas kërkesave të klientëve dhe komsumatorëve
  • trajtim të njejtë të tregjeve
  • kujdes për mjedisin jetësor dhe përgjegjësi ndaj shoqërisë

Terms of Website use / Kontakt
Bionika copyright. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Kushtet e Perdorimit / Politika e privatësisë / Harta e Faqes