Vizioni & misioni

Vizioni

Vizioni ynë kryesor është që Bionika Farmaceutikals të bëhet prodhues i rëndësishëm regjional i prodhimeve dietale, barërave komerciale (pa reçetë) dhe  barërave me reçetë, pa bërë asnjë kompromis në raport me kualitetin e produkteve dhe shërbimeve të saj.

Në të njejtën linjë, do të punojmë palodhur në ndërtimin e partneriteteve me kompanitë më të mëdha botërore,  që të bëhemi dorë e shtrirë e besushme e tyre në Evropën Juglindore dhe më gjerë.

 

Misioni

Ne, në Bionika Farmaceutikals  synojmë drejt suksesit në gjthçka që punojmë, prandaj misioni ynë është të veprojmë me sukses në tregjet ku jemi të pranishëm.

Nëpërmjet përkushtimit të tërësishëm për trajnimet dhe zhvillimin e tërë personelit,  , hulumtimet e kujdesshme dhe oferta e zgjidhjeve intelegjente, ne hapim mundësi të reja për konsumatorët tonë. Sipas kësaj, me ritjen e kompanisë tonë ne kontribojmë në përmirësimin e mjedisit tw biznesit rreth nesh.

Terms of Website use / Kontakt
Bionika copyright. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Kushtet e Perdorimit / Politika e privatësisë / Harta e Faqes