Kujdesi për mjedisin jetësor dhe përgjegjësia në shoqëri

Kujdesi  për mjedisin jetësor është pjesë përbërëse e Bionika Farmaceutikals.  Përpjekjet për ruajtjen e saj i integruam në tërë proceset tona, prej materialeve që i shfrytëzojmë, deri tek optimizimi i proceseve të prodhimit dhe menxhimi me mbetjet.  Ndikimi ynë ëshë i reduktuar në minimum dhe çdo ditë përpiqemi ti përmirësojmë. Të njejtat përpjekje për ruajtjen e mjedisit jetësor i bartim nw komunikimin e përditshëm me klientët tanë, me qëllim që të ndikojmë në rritjen e vetëdijes në përgjithësi.

Si pjesë e shoqërisë, bashkëpunojmë me shoqata dhe asociacione të ndryshme qytetare me çka përpiqemi ti plotësojmë qëllimet dhe programet e përbashkëta, duke ndihmuar në këtë mënyrë në përmirësimin e kushteve të përgjithshme në shoqëri. Gjithmonë jemi të hapur për çdo iniciativë dhe përkrahje të sinqertë, e cila në mënyrë direkte apo indirekte, nëpërmjet zhvillimit të vetëdijes dhe sigurimit të ndihmave të çfarëdo lloji, jep kontribut në përpjekjet për përparimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm.

Kontributi ynë në zhvillim, konsiston edhe me ofrimin e mundësive për shfrytëzimin e kapaciteteve tona, ekspertë dhe njohuri për projekte që japin kontribut në përmirësimin e kushteve për jetë,  shfrytëzimin më racional të resurseve natyrore, inovacionet dhe implementimi i tyre në rrethana të reja.

Terms of Website use / Kontakt
Bionika copyright. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Kushtet e Perdorimit / Politika e privatësisë / Harta e Faqes