Prodhimtaria
Prodhimin e barërave të formave të ngurta, gjysëm të ngurta dhe formave të dozuara të lëngshme

 

(Solid Oral Dossage Forms- SODF) 

Bionika Farmaceutikals do të fillojë prodhimin e këtyrë barërave.

Proceset e prodhimit, laboratoria për kontrollin e kualitetit, laboratoria mikrobiologjike si dhe laboratori për hulumtim dhe zhvillim i plotësojnë kërkesat e Praktikës së mirë të prodhimit (Good Manufacturing Practise- GMP), Praktikës së mirë laboratorike( Good Laboratory Practice- GLP) dhe të gjitha standardet për këtë lloj veprimtarie.

Sistemi SCADA i instaluar në depo në mënyrë automatike e regjistron dhe e regullon temperaturën dhe lagështinë e ajrit, kjo mundëson kushte optimale për ruajtjen e prodhimeve.

Terms of Website use / Kontakt
Bionika copyright. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Kushtet e Perdorimit / Politika e privatësisë / Harta e Faqes