Produktet dietale
Zgjedhja e preparateve të Bionika Farmaceutikals.është rezultat i nevojave të kohës moderne dhe zhvillimit. Përbërja e secilit produkt është i bazuar në të arriturat më të fundit shkencore, kurse kontrolli i rreptë i kualitetit garanton se produkti i plotëson kriteret më rigoroze të kualitetit farmaceutik.

Preparatet janë tërësisht me origjinë natyrale dhe nuk përmbajnë substanca sintetike, kurse forma e zgjedhur e dozimit siguron shfrytëzim të tërësishëm të komponenteve përbërëse të preparatit.

Të gjithë këto produkte janë natyrale dhe nëse përdoren sipas udhëzimeve për përdorim nuk sjellin asnjë dëm për organizmin dhe nuk kanë efekte anësore.

Produktet tona bëjnë pjesë në grupin e shtesave dietale të ushqimit. Ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit, kurse në rast të sëmundjes ndihmojnë kurimin si terapi plotësuese në procesin e kurimit.

Bionika Farmaceutikals ofron gamë prej produkteve që përmbajnë ekstrakte dhe vajëra esencialë.

Terms of Website use / Kontakt
Bionika copyright. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Kushtet e Perdorimit / Politika e privatësisë / Harta e Faqes