Briga za životnu sredinu i društveno odgovorno poslovanje

Briga za životnu sredinu je nerazdvojni deo Bionike Pharmaceuticals. Napori za njeno očuvanje integrišemo u sve naše procese, od materijala koje koristimo, do optimizacije procesa proizvodnje i upravljanje otpadom. Naš uticaj na životnu sredinu je sveden na minimum i svakodnevno se trudimo da ga unapredimo. Identične napore za očuvanje životne sredine prenosimo u svakodnevnoj komunikaciji sa našim klijentima, u cilju da utičemo na podizanje svesti.

Kao deo društva sarađujemo sa različitim građanskim udruženjima i asocijacijama, sa kojima se trudimo da ispunimo zajedničke ciljeve i programe, pomažući na taj način poboljšanje celokupnih uslova u širem okruženju. Otvoreni smo za saradnju i podršku svim iskrenim inicijativama koje na direktan ili indirektan način, preko razvijanja svesti i obezbeđivanja različitih vidova pomoći, daju doprinos naporima za kontinualan održivi razvoj i napretka.

Naš doprinos održivom razvoju je i mogućnost iskorišćenja naših kapaciteta, eksperata i znanja za projekte koji mogu dati doprinos poboljšanju uslova života, celishodno iskorišćenje prirodnih resursa, inovacija i njihovu primenu u novoj sredini.

Uslovi koriscenja sajta / Kontakt
Bionika copyright. Sva prava zadrzana. Uslovi za korišćenje / Politika privatnosti / Mapa Sajta