Proizvodnja
Proizvodnja čvrstih, polučvrstih i tečnih doziranih formi

 

Bionika Pharmaceuticals je kompanija za proizvodnju farmaceutskih proizvoda.

Proizvodni procesi, laboratorija za kontrolu kvaliteta, mikrobiološka laboratorija kao i laboratorija za istraživanje i razvoj ispunjavanju najnovije zahteve Dobre proizvođačke prakse (GMP) i Dobre laboratorijske prakse (GLP), standarda za proizvodnju i kvalitet čvrstih oralnih doziranih formi.

Magacinski prostor u celini zadovoljava zahteve Dobre prakse čuvanja lekova (Good Storage Practice).

Instalirani sistem SCADA u magacinima registrira i automatski regulira temeraturu i vlažnost vazduha, omogučuvajuči kvalitetne uslove za skladiranje proizvoda.

Uslovi koriscenja sajta / Kontakt
Bionika copyright. Sva prava zadrzana. Uslovi za korišćenje / Politika privatnosti / Mapa Sajta