Poslovne mogućnosti
  • Proizvodnja i prodaja

Kao vertikalno integrisana kompanija u sistemu stvaranja vrednosti, Bionika Pharmaceuticals zajedno sa svojim osnivačima, može da ponudi kompletnu uslugu na teritoriji Jugoistočne Evrope. Sa završetkom investicionog ciklusa spremni smo da ponudimo dogovornu uslugu (outsourcing) u svim fazama:

  • Nabavka
  • Proizvodnja
  • Pakovanje
  • Etiketiranje
  • Usluge registracije
  • Isporuka
  • Prodaja i Marketing

Prednosti zaključenja ugovora za ove usluge sa našom kompanijom kao produžena ruka na teritoriji Jugoistočne Evrope su višestruke. Počevši od tržišnih prednosti, najpre u nabavci sirovina i materijala od lokalnih dobavljača se izbegava transport i dobijaju se povoljni uslovi, čime finalni proizvod dobija konkurentniju cenu na ovim tržištima. Sa približavanjem mesta proizvodnje krajnjem potrošaču dobija se na efikasnosti, kao i brža reakcija na sva tržišna kretanja. Time se kvalitetno pokriva velika tržišna teritorija preko korišćenja našeg višegodišnjeg iskustva.

Što se tiče proizvodnih prednosti, eliminišu se troškovi izgradnje novog ili proširenje postojećeg kapaciteta čime se smanjuje rizik novih investicija i teret manipulacije opremom, održavanje i obuka za rukovanje, a pri tom se dobija visoko kvalitetna proizvodnja sa EU (GMP) sertifikata sa kojim se roba može plasirati na svim tržištima.

Pored ovih aktivnosti obezbeđujemo usluge registracije, nosioca odobrenja za prodaju, promocije, maloprodajnog marketinga, distribucije, uvoza i izvoza.

  • Laboratorija

Kompletne laboratorijske usluge u Mikrobiološkoj laboratoriji, Laboratoriji u kontroli kvaliteta proizvoda i Laboratoriji za istraživanje i razvoj.

Uslovi koriscenja sajta / Kontakt
Bionika copyright. Sva prava zadrzana. Uslovi za korišćenje / Politika privatnosti / Mapa Sajta