Obezbeđenje kvaliteta
Obezbeđenje kvaliteta

Posvećenost kvalitetu je naše opredeljenje na kome se zasniva naš način rada.

U Sektoru za Obezbeđenje kvaliteta tretiramo sva aspekata, koja se pojedinačno ili zajednicki  odnose na kvalitet proizvoda. Sa sprovođenjem GMP standarda omogućava se sigurnost i postojanost  kvaliteta  proizvodnje i kontrola proizvoda, koja odgovara nameni. Za postizanje naše misije mi u potpunosti pratimo zahteve relevantnih međunarodnih standarda i preporuka. 

Jedna od Ključnih alatki za efikasno i adekvatno sprovođenje GMP standarda je dobro obučeno i kompetentno osoblje sa praktičnim iskustvom. U tom cilju naša kompanija obezbeđuje kontinualnu edukaciju i obuku zaposlenih.

Uslovi koriscenja sajta / Kontakt
Bionika copyright. Sva prava zadrzana. Uslovi za korišćenje / Politika privatnosti / Mapa Sajta