Sigurimin e Cilësisë
Sigurimin e Cilësisë

Përkushtimi për cilësinë është vlera jonë dhe stili jonë i punës.

Ne e shqyrtojmë kualitetin e prodhimeve tona duke mar parasysh të gjitha pyetjet, të cilat ne mënyrë individuale ose kolektive kanë të bëjën me kualitetin e produktit. Me implementimin e GMP (Good Manufacturing Practice) standardeve, mundësojmë siguri dhe kontinuitet të kualitetit të prodhimtarisë dhe kontroll të prodhimeve, kualiteti i të cilëve duhet patjetër të jetë në pajtueshmëri me dedikimin. Për të aritur qëllimin tonë, ne me përpikshmëri i ndjekim udhëzimet dhe kërkesat e standardeve relevante ndërkombëtare.

Një prej kushteve për zbatimin efikas dhe adekuat të GMP standardeve është edhe personeli i edukuar dhe kompetent me përvojë praktike. Për këtë qëllim kompania jonë siguron edukim kontinual dhe trajnim të të punësuarve.   

Terms of Website use / Kontakt
Bionika copyright. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Kushtet e Perdorimit / Politika e privatësisë / Harta e Faqes