АНТРОЛИН
АНТРОЛИН®  0,3% + 1,5%

Ректална крема

Состав: nifedipine, lidocaine

Фармацевтска форма: ректална крема

Група: други антихемороидални лекови со локално дејство                                         

Терапевтски индикации: третман на хемороиди, анални фисури (анални рaгади) и   други проктолошки заболувања главно поврзани со хипертонија на аналните сфинктери

Пакување: Al туба х 30 g + LDPE апликатор (канула)

Регулаторен статус: RX 

Услови за користење на web-site / Kонтакт
Bionika copyright. Сите права задржани. Услови на користење / Приватност / Мапа на сајтот