Ljudski kapital
Naš ljudski kapital je karakteristika koja čini razliku, imajući u vidu kvalitetu i posvećenost ispunjavanju misije.

Imajući noseću ulogu u proizvodnom procesu, proizvodni kadar ima poseban značaj za Bioniku Pharmaceuticals. S ciljem da se postigne beskompromisna kvaliteta, kadar je pažljivo odabran sa bogatim iskustvom u sljedećim segmentima: Dobra proizvođačka praksa (GMP), Dobra laboratorijska praksa (GLP), Dobra distributivna praksa (GDP), organizacija proizvodnje, istraživanje, razvoj i stabilnost lijekova.

Isto tako, zaposleni su obučeni za potvrđivanje i odobravanje kvalitete aktivnih supstanci, pomoćnih komponenti kao i svih sirovina za proizvodnju.

Dodatno, zaposleni imaju dugogodišnje iskustvo u razvoju generike, dodataka prehrani, OTC lijekova, preformulacija, formulacija, proizvodnih proba, proizvodnih formula kao i za potvrdu tehnoloških procedura.

Što se tiče kontrole kvaliteta (QC), Bionika Pharmaceuticals raspolaže ekspertizom za pripremu dokumentacije, potvrdu analitičkih metoda i razvoj vlastitih analitičkih metoda.

Stavljanje u promet lijekova i ostale administrativne procedure kao što su: registracija novih proizvoda, priprema dosjea u CTD formatu, uzorci za bioekvivalenciju kao i sve što je potrebno za dobivanje tržišne autorizacije, također su u ekspertizi koju posjeduje Bionika Pharmaceuticals.

Uslovi koriscenja sajta / Kontakt
Bionika copyright. Sva prava zadrzana. Uslovi za korišćenje / Politika privatnosti / Mapa Sajta