Briga za životnu sredinu i društveno odgovorno poslovanje

Briga za životnu sredinu je nerazdvojni dio Bionike Pharmaceuticals. Napori za njeno očuvanje integriramo u sve naše procese, od materijala koje koristimo, do optimizacije procesa proizvodnje i upravljanje otpadom. Naš utjecaj na životnu sredinu je sveden na minimum i svakodnevno ga unaprjeđujemo. Identične napore za očuvanje životne sredine prenosimo u svakodnevnoj komunikaciji sa našim klijentima, u cilju podizanja svijesti.

Kao dio društva surađujemo s različitim građanskim udruženjima i asocijacijama, s kojima se trudimo ispuniti zajedničke ciljeve i programe, pomažući na taj način poboljšanje cjelokupnih uvjeta u širem okruženju. Otvoreni smo za suradnju i podršku svim iskrenim inicijativama koje na direktan ili indirektan način, preko razvijanja svijesti i osiguravanja različitih vidova pomoći, daju doprinos naporima za konstantan održivi razvoj i napretka.

Naš doprinos održivom razvoju je i mogućnost iskorištenja naših kapaciteta, eksperata i znanja za projekte koji mogu dati doprinos poboljšanju uvjeta života, iskorištavanje prirodnih resursa, inovacija i njihovu primjenu u novoj sredini.

Uslovi koriscenja sajta / Kontakt
Bionika copyright. Sva prava zadrzana. Uslovi za korišćenje / Politika privatnosti / Mapa Sajta