Obezbeđenje kvaliteta
Osiguravanje kvalitete

 

Posvećenost kvaliteti je naše opredjeljenje na čemu se zasniva naš način rada.

Kako bismo osigurali kvalitetu tretiramo sve aspekte, koji se pojedinačno ili zajednički odnose na kvalitetu proizvoda. Provođenjem GMP standarda omogućava se sigurnost i postojanost kvalitete proizvodnje i kontrola proizvoda, koja odgovara namjeni. Za postizanje naše misije mi u potpunosti pratimo zahtjeve relevantnih međunarodnih standarda i preporuka.

Jedna od ključnih alata za efikasno i adekvatno provođenje GMP standarda je dobro obučeno i kompetentno osoblje s praktičnim iskustvom. U tom cilju naša kompanija osigurava kontinualnu edukaciju i obuku zaposlenih.

Uslovi koriscenja sajta / Kontakt
Bionika copyright. Sva prava zadrzana. Uslovi za korišćenje / Politika privatnosti / Mapa Sajta