Poslovne mogućnosti
  • Proizvodnja i prodaja

Kao vertikalno integrirana kompanija u sustavu stvaranja vrijednosti, Bionika Pharmaceuticals zajedno sa svojim osnivačima, može ponuditi kompletnu uslugu na području Jugoistočne Europe. Sa završetkom investicionog ciklusa spremni smo ponuditi dogovornu uslugu (outsourcing) u svim fazama:

  • Nabava
  • Proizvodnja
  • Pakirnje
  • Etiketiranje
  • Usluge registracije
  • Isporuka
  • Prodaja i Marketing

Prednosti sklapanja ugovora za ove usluge s našom kompanijom su višestruke, kao produžena ruka na području Jugoistočne Europe. Počevši od tržišnih prednosti, u nabavi sirovina i materijala od lokalnih dobavljača, izbjegava se transport i dobivaju se povoljni uvjeti, čime finalni proizvod dobiva konkurentniju cijenu na ovim tržištima. S približavanjem mjesta proizvodnje krajnjem potrošaču dobiva se na efikasnosti, kao i brža reakcija na sva tržišna kretanja. Time se kvalitetno pokriva veliki dio tržišnog teritorija preko korištenja našeg višegodišnjeg iskustva.

Što se tiče proizvodnih prednosti, eliminiraju se troškovi izgradnje novog ili proširenje postojećeg kapaciteta čime se smanjuje rizik novih investicija i teret manipulacije opremom, održavanje i obuka za rukovanje, a pri tom se dobija visoko kvalitetna proizvodnja sa EU (GMP) certifikata s kojim se roba može plasirati na svim tržištima.

Pored ovih aktivnosti osiguravamo usluge registracije, nosioca odobrenja za prodaju, promocije, maloprodajnog marketinga,distribucije, uvoza i izvoza.

  • Laboratoriji

Kompletne laboratorijske usluge u Mikrobiološkom laboratoriju, Laboratoriju za kontrolu kvalitete proizvoda i Labaratoriju za istraživanje i razvoj.

Uslovi koriscenja sajta / Kontakt
Bionika copyright. Sva prava zadrzana. Uslovi za korišćenje / Politika privatnosti / Mapa Sajta